วิธีการชำระเงิน

การชำระโดยผ่านบัญชีธนาคาร โอนเงิน เอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ต

ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

 

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ชื่อที่บัญชี ประเภท
กรุงไทย xxxxx xxx-x-xxxxx-x xxxxx ออมทรัพย์
กรุงเทพ xxxxx xxx-x-xxxxx-x xxxxx ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ xxxxx xxx-x-xxxxx-x xxxxx ออมทรัพย์

 

การชำระผ่านบัญชีธนาคาร หลังจากชำระเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องแจ้งชำระเงินด้วยนะคะ เพื่อทางร้านจะได้ทราบถึงการชำระเงินของท่าน และดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไปด้วยความรวดเร็ว